Bilimsel Program

02 Aralık Cuma, Kurslar
Hemşirelik Kursları- Muhittin Erel
09:00-12:00 Ürojinekoloji Hemşireliği
  1. Oturum
  Oturum Başkanları:  Şenay ÜNSAL ATAN-Özlem DEMİREL BOZKURT
  Üriner İnkontinans: Tanımı, Tipleri, Epidemiyolojisi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi - Gül ERTEM
  Üriner İnkontinansta Hasta Değerlendirmesi: Anamnez, Üriner Günlük, Pelvik Taban Kas Gücü, Ped Testi, Q Tip Test - Bilge Ceren YILMAZ
  Ürodinamik İnceleme - Sema ÖZKOL
  Fiziksel Tedavi Yöntemleri: Tanımlar, donanım ve gereksinimler - Oya KAVLAK
  Kahve arası
  2. Oturum
  Oturum Başkanları: Gül ERTEM - Oya KAVLAK
  Fiziksel Tedavi Yöntemleri: Tedavi modaliteleri tatbik edilişleri - Şenay ÜNSAL ATAN
  Üriner İnkontinansı Önleme ve Korunma: Mesane Eğitimi ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri - Zeynep DAŞIKAN
  Gebelik ve Doğumun Pelvik Taban Üzerine Etkileri - Sezer ER GÜNERİ
  Üriner İnkontinans Cerrahi Tedavisi Uygulanan Hastada Postoperatif Hemşirelik Bakımı - Özlem DEMİREL BOZKURT
13:00-16:00 Endoskopi Hemşireliği
  1.OTURUM
  Oturum Başkanları: Nurten ATAY - Sevgül DÖNMEZ
  Endoskopik Cerrahi  Uygulamaları- Elif Kıvanç VAROL TEKİN
  Endoskopik Cerrahide  Kullanılan  Aletler ve Cihazlar- Nurten ATAY
  Endoskopik Cerrahi  Ameliyatlarında  Ameliyat Odası ve Hasta Hazırlığı- Gönül USLU ÇEVİRME
  Kahve arası
  2.OTURUM
  Oturum Başkanları: Türkan ÖZBAYIR - Dudu DAŞTI
  Endoskopik Cerrahi  Ameliyatlarında  Kayıt ve Dökümantasyon- Türkan ÖZBAYIR
  Endoskopik Cerrahi  Ameliyatlarında Dekontaminasyon,Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon- Mukadder GENÇ
  Endoskopik Cerrahi   Hemşireliğinde  Etik ve Yasal Konular- Ahsen KAYA
Hands On Kurslar
08:30- 12:00 Kurs 1: Laparoskopik Sütür Kursu*  (20 Mayıs Amfisi)
 

Masa 1: Fatih Şendağ, İbrahim Egemen Ertaş, Halit Vidinli
Masa 2: Taner Usta, Mine İslimiye Taşkın
Masa 3: Gazi Yıldırım, Hasan Terzi, Ulaş Solmaz
Masa 4: Teksin Çırpan, Özgür Deniz Turan, AlperBiler
Masa 5: Bülent Haydardedeoğlu, Eren Akbaba, Gökhan Tosun
Masa 6: Erdal Sak, Bahadır Saatli, İsmail Küçük

* Kontejan 24 kişi,  (6 istasyon  ve her istasyonda 4 kursiyer)

13:30-16:00 Kurs 2: Histeroskopi* (20  Mayıs Amfisi)
 

Oturum Başkanları: Gürsen Gündem, Tayfun Özçakır
13:30 – 13:45 Histeroskopide set-up – Fatih Şendağ
13:45 – 14:00 Uterine Septum - Tanı ve Tedavi - Mete Ergenoğlu
14:00 – 14:15 Histeroskopik Myomektomi – Nedim Karadadaş
14:15 – 14:30 IVF öncesi Histeroskopi - Erol Tavmergen

14:30 - 15:00 Kahve Arası

Oturum Başkanları: Ertan Adalı, Semra Oruç Koltan
15:00 – 15:15 Asherman Sendromu ve histeroskopik yaklaşım - Bülent Haydardedeoğlu
15:15 – 15:30 Histeroskopide teknolojik yenilikler – Hasan Terzi
15:30 – 15:45 Histeroskopik komplikasyonlar önlem ve tedavi – Gazi Yıldırım
15:45 – 16:00 Tartışma

* Kontenjan 50 kişi

09:00 – 12:00 Kurs 3: Fiziktedavi, Nöromodülasyon* (EGEKASEM)
 

Meltem Uyar, Yeşim Akkoç, Necmettin Yıldız, Can Eyigör

02.12.2016

KURS: Ürojinekolojik Rehabilitasyon - Fizik Tedavi Yaklaşımları

Değerlendirme:

İşeme günlüğü

Ped testi

PTK gücü değerlendirme – Perineometre

Konservatif tedavi:

Davranışsal yöntemler;

 Mesane eğitimi

Fizik tedavi yöntemleri

Pelvik Taban Kas Eğitimi

Biofeedback

Elektrik Stimulasyonu

PeriferikNöromodulasyon (Perkütanöztibial sinir stimulasyonu)

  * Kontenjan 20 kişi
13:00 – 16:00 Kurs 4: Obstetrik anal sfinkter yaralanmalarında tamir* (Hipokrat Amfisi Eğitim Salonları)
 

Oturum Başkanı: Önay Yalçın

13:30-13:45 Anorektal anatomi  ve fizyoloji - Cenk Yaşa

13:45-14:00 Gebelik ve doğumun etkisi - Özgür Yeniel

14:00-14:15 Anorektal değerlendirme - Funda Güngör Uğurlucan

14:15-14:30 Tartışma

14:30-16:00 Hayvan  modelinde pratik uygulama

  * Kontenjan 20 kişi
16:00-16:30  Açılış seromonisi (Muhittin EREL Amfisi)
Ortak Oturum Açılış Konuşmaları:
Fatih Şendağ
Erol Tavmergen
İsmail Mete İtil
  Oturum Başkanları: İsmail Mete İtil, Erol Tavmergen, Fatih Şendağ
16:30 – 16:50  Komplikasyonları minimize etmek için en çok bilinmesi Gerekenler Anatomi- Vaginal Yaklaşım- Sabri Cavkaytar
16:50 – 17:10  Komplikasyonları minimize etmek için en çok bilinmesi Gerekenler Anatomi - Laparoskopik Yaklaşım - Hakan Camuzcuoğlu
17:50 – 18:10  Gebelik ve doğumun pelvik tabana etkisi - Melike Doğanay
03 Aralık Cumartesi
JED-1 Oturum Başkanları:  Volkan Kurtaran, Ali Baloğlu
08:30 – 08:50 Endoskopik cerrahide set- up - Aşkın Yıldız
08:50 – 09:10 Elektro cerrahi ve enerji modaliteleri - Ahmet Kale
09:10 – 09:30 Doku çıkartma teknikleri - Erdal Sak
09:30 – 09:50 Batına Giriş Teknikleri - Ali Akdemir
09:50 – 10:10 Tartışma
10:10 – 10:30 Kahve Molası
UJ-1 Oturum Başkanları:  Niyazi Aşkar, Yeşim Akkoç
10:30 – 10:50 Temel ürojinekolojik değerlendirme - Funda Güngör Uğurlucan
10:50 – 11:10 Başlangıç tedavileri - Yeşim Akkoç
11:10 – 11:30 Üriner inkontinans medikal tedavileri - Berna Haliloğlu Peker
11:30 – 11:50 Nöromodülasyon - Can Eyigör
11:50 – 12:10 Tartışma
12:10 - 12:20 Akılcı İlaç Sunumu - Deniz Şimşek
12:20 – 13:30 Öğle Yemeği
JED-2 Oturum Başkanları:  Çetin Aydın, Sait Yücebilgin
13:30 - 13:50 Laparoskopik endometriozis cerrahisi- cerrahi teknik ve ip uçları - Fatih Şendağ
13:50 - 14:10 Etap Etap Laparoskopik histerektomi - Teksin Çırpan
14:10 - 14:30 Nasıl daha iyi laparoskopi yapabiliriz - Taner Usta
14:30 - 14:50 Myomektomi Laparoskopik Yaklaşım - Gazi Yıldırm
14:50 - 15:10 Tartışma
15:10 - 15:30 Kahve Molası
UJ-2 Oturum Başkanları: Faik Mümtaz Koyuncu, Cüneyt Eftal Taner
15:30 – 15:50 Üriner inkontinasın cerrahi tedavisi - Petek Balkanlı
15:50 – 16:10 POP cerrahisinde transvaginal vs Transabdominal yol - Fuat Demirci
16:10 – 16:30 POP olgularında inkontinansın yönetimi - Özgür Yeniel
16:30 – 16:50 Komplikasyonlar - İsmail Mete İtil
16-50 – 17:10 Tartışma ve Kapanış
4 ARALIK PAZAR
Video Maratonu (12 video sunum)
09:00 - 12:00 Oturum - 1
  Oturum Başkanları: Serdar Özşener, Gökhan Tosun 
  Erdal Sak
Fatih Şendağ
Gazi Yıldırım
Taner Usta
Teksin Çırpan
Mete Ergenoğlu
12:00 - 13:00 Öğle Arası
13:00 - 16:00 Oturum - 2
  Oturum Başkanları: Niyazi Aşkar, Tevfik Güvenal
  İsmail Mete İtil
Fuat Demirci
Petek Kaplan
Funda Güngör Uğurlucan
Berna Haliloğlu Peker
Özgür Yeniel

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Erken kayıt:                    

09 Kasım 2016

 

 

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: info@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.